Service och underhåll – ventilation

Ventilation > Service och underhåll – ventilation

 

Blomquist Ventilation utför service, underhåll och reparation av ditt ventilationssystem för att det ska kunna leverera bra inomhusklimat med frisk och ren luft. I ett dåligt rengjort system finns risk för tillväxt av bakterier och mögelsvampar. Vi undersöker kanalernas skick med hjälp av robotkamera och erbjuder ventilationsrengöring samt utför rengöring och utbyte av filter.

För bästa totalekonomi och avbrottsfri ventilationsförsörjning erbjuder vi förmånliga serviceavtal med förebyggande underhåll.

Service och underhåll för ventilation:

  • Ventilationsrengöring
  • Filter och filterbyte
  • Förebyggande underhåll
  • Reparationer

Kontakta oss för serviceavtal och underhållsprogram anpassade för just din anläggning.