Ventilation

Blomquist Ventilation dimensionerar, installerar och utför entreprenader samt service av ventilation för industri, bostadshus och kontor. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av ventilationsarbete kan vi göra precisa behovsanalyser och projekteringar som leder till installationer med bästa möjliga totalekonomi.

Förutom nyinstallation erbjuder vi ett omfattande program av tjänster inom ventilation. Vi utför OVK (obligatorisk ventilationskontroll) som är en föreskriven besiktning av ventilationssystem i flerbostadshus, kontor och offentliga byggnader. För utredning och optimering av flöden i ventilationssystem gör vi luftmängdmätningar och använder oss av styr- och reglerteknik för att uppnå bästa resultat.

Inom Blomquist Ventilation finns kompetens för dimensionering, projektering, installation och service i samma företag. Våra egna montörer och servicetekniker med elbehörighet sköter service och reparationer, vilket gör att du har samma leverantör för allt som rör ventilation. Vi utför driftssättningar, OVK-besiktningar med upprättande av protokoll samt bedriver skötsel av ventilationsanläggningar. Blomquist Ventilation är en helhetsleverantör att lita på.

Inom ventilationsområdet arbetar vi bland annat med:

Peter Persson

Blomquist Ventilation peter.persson@blomquistror.se

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi er!